Patron ve lider arasındaki 7 fark

Patron ve lider arasındaki 7 fark

Yönetim anlayışının kişiden kişiye farklılık gösterdiği iş hayatında patron ve yönetici kavramları hem işin kalitesini hem de kurumun başarısını olumlu ya da olumsuz olarak etkileme özelliğine sahip. 

İşte patron ve lider arasındaki farklar;

1. Patron \”Ben\” Lider ise \”Biz\” kavramını ortaya atar

Patronların en iyi ben bilirim tavrı ve çalışanlarını takdir etme gibi motive edici özelliklerden yoksun bırakması iş hayatındaki verimsizliğin de en önemli etmenlerinden. Oysa lider vasfı olan yöneticiler biz kavramını ortaya çıkararak ekip ruhuna ve çalışanlarını onurlandırmaya önem vererek çalışanlarının başarısına katkıda bulunur.

2. Patron sorumluluk almaz, lider ise sorumluluk alır

Patron bir iş başarısızlıkla sonuçlandığında sorumluluğu paylaşan taraf olmak yerine sorumluluğu size yüklemeyi tercih eder ve kendisinin hatada payı olduğunu kabul etmez. Oysa ki lider özellikli kişi hatalı bir süreçte sorumluluğu eşit olarak paylaşır ve çalışanına destek olur.

3. Patron parasının karşılığını almak ister lider ise çalışanlarının gelişimini önemser

Patronlar genellikle çalışanlarına karşı ödedikleri ücretin karşılığını almaya çalışan bir tavır sergilerken yönetici ise çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimi için yapması gerekenleri bilir ve tecrübelerini ekibi ile paylaşır.

4. Patron korku salarken, lider saygı gösterirPatron vasıflı kişiler çalışanlarına korku yoluyla işleri yaptırmaya çalışırken, lider özelliğine sahip olanlar ise çalışanlarına birey olarak saygı gösterir ve onları başarı yolunda birlikte yol aldıkları ekip arkadaşları olarak görür.

5. Patron emretmeyi tercih ederken lider birlikte hareket etmeyi önemser

Patron özelliği gösterenler emrederek iş yaptırmaya daha alışkın olurken, lider diye anılan yöneticiler ise birlikten kuvvet doğar sözünü haklı çıkarırcasına hareket etmeyi severler.

6. Patronlar kısa dönemli başarı peşinde koşarken liderler ise uzun dönemli başarılara odaklanır

Patronlar sabırsız tavırlar sergileyerek bir an önce sonuç alma yolunu seçerken, liderler ise acele davranışlar yerine uzun vadede başarının geleceği konusunda hemfikir bir tavır sergilerler.

7. Patronlar sürece odaklanmayı tercih ederken, liderler ise insana odaklı bir iş modeli benimser

Patronlar sadece işe ve paraya odaklı bir yatırım modelini tercih ederek büyüme gerçekleşeceğine inanır, liderler ise insana odaklanmayı tercih ederek büyüme ve başarıların daha kalıcı sonuçlar doğurmasını önemser.

Diğer Yazılarımız