Dalgalı kur rejimi sürecek

Dalgalı kur rejimi sürecek

AK Parti’nin 360 sayfadan oluşan seçim beyannamesinin, para politikasıyla ilgili kısmında, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına vurgu yapılırken, dalgalı kur rejimi ve enflasyon hedeflemesinin devam edeceğinin altı çizildi. Sermaye piyasaları güçlendirilerek, bankacılığın finans kesimi içindeki payının azaltılacağının vurgulandığı beyannamede, Emlak Bankası’nın yeniden açılacağı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \”Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis, Güçlü Türkiye\” başlıklı partisinin seçim beyannamesini, 1 saati aşan sürede özetledi. Beyanname, Yeni Yönetim Modeli, Güçlü Demokrasi, İnsan ve Toplum, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Stratejik Sektörler ve Yenilikçi üretim, Çevre Şehircilik ve Yerel Yönetimler, Dış Politika ve Milli Güvenlik olmak üzere 7 ana başlıktan oluştu.

AK Parti’nin seçim beyannamesinin para ve maliye politikası ile ilgili kısımları şöyle:

– Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

– Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek. Enflasyon hedefleri, hükümet ve MB tarafından 3’er yıllık vadeler için belirlenecek.

– Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.

– Sözleşmelerde TL kullanımı özendirilecek.

– Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirası’nın kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

– İhracat reeskont kredileri aracılığıyla rezerv biriktirilmeye devam edilecek.

– Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.

Erdoğan: Kamu yönetimi tepeden tırnağa değişecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini anlatırken, kamu yönetimi ve kamu görevlileriyle ilgili önemli mesajlar da verdi. Erdoğan, kamu yönetiminin en tepeden başlamak üzere yenilenip reforma tabi tutulacağını söyledi. Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilikte avantaj sağlayan 3600 göstergeye tabi olacağını bildirdi. AB başta olmak üzere bölgesel yapılarla ilişkilerin güçlendirileceğine değinen Erdoğan, yeni sistemde kararların hızlı alınarak zaman sıkıntısının ortadan kaldırılacağını anlattı.

Faizin maliyet baskısını azaltacak tedbirler

– Sermaye piyasalarını güçlendirerek, bankacılık kesiminin toplam finans sistemi içerisindeki payı azaltılacak.

– Girişim sermayesi fonları gibi yeni finansman yöntemlerini geliştirerek bankacılık sistemine erişimi kısıtlı olan yeni girişimleri finanse edilecek.

– Bankacılık sistemindeki düzenleyici çerçeve bankacılık kesiminin operasyonel maliyetlerini düşürücü ve daha verimli çalışmasına yönelik geliştirilecek.

– Katılım bankacılığının bankacılık sistemi içerisindeki payı artırılacak

– KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

– Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal ve kurumsal düzenlemelere devam edilecek.

– Tarladan tüketiciye soğuk zincir yatırımları desteklenecek.

Emlak Bankası yeniden açılacak

– Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasından daha fazla yararlanması sağlanacak.

– Kredi Garanti Fonunu öncelikle yatırım ve ihracatın desteklenmesinde kullanılacak.

– Türkiye Varlık Fonu’nun finansal piyasalardaki etkinliği artırılacak.

– Finansal hizmetler sektörü üzerindeki maliyetler düşürülecek

– İstanbul Finans Merkezi projesi hızlandırılacak.

– İstanbul Tahkim Merkezini daha etkin hale getirilecek.

– Yatırımlara, uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığı geliştirilecek.

– Emlak Bankası sektöre yeniden kazandırılarak ekonomik gelişime katkı sağlanacak.

– Mali piyasalarda Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek. Çin tahvil piyasasında borçlanma yapılacak

– 2018 yılı içerisinde ilk defa Çin tahvil piyasasında bir borçlanma işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar geliştirilerek diğer ülkelere yaygınlaştırılacak.

– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacak.

– Alacak sigortasının, KOBİ’ler arasında yaygınlaştırılması sağlanacak.

– Faizsiz finans politika belgesi hazırlanacak.

– Katılım bankalarında risk-paylaşımına dayalı finansman modelleri yaygınlaştırılacak.

– Katılım finans şirketlerince ortaklaşa olarak KOBİ finansmanı sağlayacak bir kitle fonlama şirketi kurulacak.

– Altyapı başta olmak üzere kamu yatırımlarında faizsiz finans araçlarının payını artırılacak.

– Tek Hazine Kurumlar Hesabı kurulacak. – Kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak.

– Mevcut harcama programları gözden geçirerek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

– Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dikkate alınacak, desteklerde sadeleştirmeye giderek etkinlik artırılacak.

– Zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.

– Akılcı ilaç kullanımı yaygınlaşacak.

– Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek.

– Kamu ihale mevzuatı yerli üretimin desteklenmesi yönünde güncellenecek.

– Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı bir şekilde reforma tabi tutulacak.

– Yeni kurulacak Risk Analiz Merkezinde; sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerle ve kullananlarla daha etkin mücadele edilecek.

– Daha basit bir KDV sistemi uygulamay konacak.

– Yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki fonlara yatırım yapmaları özendirilecek.

Girişimcilik KOBİ’ler

– KOBİ’ler için, özel kesim tahvil arzının ve KOBİ Borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları yaygınlaştırılacak. Ar-Ge yapan KOBİ’lere, teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel desteği sağlanacak.

– 2023 yılına kadar 50 yeni OSB kurulacak,tüm OSB’lerdeki istihdam 2.5 milyona çıkarılacak.

– 2023 itibarıyla, istihdam oranı %53’e yükseltilecek. K adınların işgücüne katılma oranı %41 düzeyine çıkarılacak.

Maliye Bakanı Ağbal: 
2018 yılı bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız
Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu maliyesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Mali disipline kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Ağbal, 2018 yılı bütçe hedeflerini tutturmakta kararlı olduklarını söyledi. Bunun için gerekli adımları atacaklarını belirten Ağbal, şunları kaydetti: 
\”Orta vadede kamu maliyesinin mali disipline uygun bir çerçevede devamı temel hedefimiz. Maliye politikası, para politikasına destek verecek. Bunun için sıkı maliye politikası çerçevesi oluşturacağız. Enflasyona neden olabilecek vergisel düzenlemeler yapmayacağız. Son dönemde bütçe giderlerini artıran düzenlemeler yaptık. Bu harcama artışını telafi edecek şekilde kamu harcamalarında aşağı yönlü, dengeleyici tedbirler alacağız.\”

Diğer Yazılarımız