İş dünyasının X kuşağıyla imtihanı

İş dünyasının X kuşağıyla imtihanı

Dünyanın gelişiminde değişen ihtiyaçlara göre birçok farklı gelişmeyi görmek mümkün. Yaşanan bu gelişmeler nesillerin kuşaklara ayrılmasına da neden olmuştur. İş dünyasında da farklı sektörlerin oluşması ve beraberinde getirdiği çeşitlilik kendi içerisinde kuşakların oluşmasını zorunlu kılmıştır. Günümüzde ise iş dünyasında belli başlı kuşaklar rol alır.

İş hayatında yoğun olarak çalışan X kuşağı, X kuşağına göre biraz daha esnek çalışan Y kuşağı ve teknoloji ile iç içe yaşamaya alışmış olan Z kuşağından bahsetmek mümkün.

X ve Y kuşağı farklı yaklaşıma sahip

İş dünyasındaki çeşitlilikte, her sektörün ve işin gerekliliklerinin farklı olabileceği göz önünde bulundurulursa kuşakların da aralarında farklı görevler üstlendiğinden bahsedebiliriz. Bu süreçte iş dünyasında yaşanan çeşitlilik ise kuşakların birbirini anlamasında zorluk çekmesine neden olabilir. Yoğun çalışma temposuna karşı sabırlı olan X kuşağı ve aynı koşullarda Y kuşağının biraz daha esnek olması, birbirlerini anlama konusunda yaşadığı iletişim kopuklarında etkili olsa da X kuşağının arkadan gelen kuşaklara karşı yön gösterici bir tutum izlemesi bu zorlukların ortadan kalkmasını sağlayabilir.

X kuşağının gösterdiği  sabrı Y kuşağının iş yaşamında gösterememesini alıştığı esneklik noktasında farklı bir problem olarak ele alınabilir. Herkesin isteklerinin farklı olması konusunda X kuşağının ve kuşakların birbirini anlayarak iş yaşamına adapte olabilmesini farklı bakış açılarındaki nitelikte etkili olan temel faktördür. Farklı bakış açıları kuşakların birbirini anlayıp iş yaşamında daha kolay adapte olunabilmesi adına gereklidir.

X kuşağı detaycı ve otoriter

İş yaşamında X kuşağının detaycı ve otoriter olduğunu söylemek mümkün. Bazı noktalarda arkadan gelen Y ve Z kuşağına yol gösterici olması için bu detaycılık fayda sağlayabilecekken çok fazla detaylar üzerinde durması Y kuşağını negatif yönde etkileyebilir. Çünkü arkadan gelen Y kuşağı yönetme becerisi bakımında X kuşağıyla farklı nitelikler taşıyabilir. Bu farklı nitelikleri kuşakların birbiriyle paylaşacağı beceriler bakımından değerlendirmek gerekirse aslında birbirinden öğrenecek birçok farklı değeri olduğu da söylenebilir.

Diğer Yazılarımız