Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan” ibaresi “Türk boğazlarından” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’ndeki \”Türk Boğazları\” kavramı yönetmeliğe alınarak, ekonomik gelişmeler çerçevesinde gümrüksüz satış mağazası/deposu açılışı için aranan ödenmiş sermaye miktarı ile Kurumlar Vergisi ortalama tutarı ve teminat tutarları güncellendi.

Gümrüksüz satış mağazalarının da özel antrepo olmaları nedeniyle Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe uyumlu olarak 5 yıllık faaliyette bulunma süresi kaldırılarak, gümrüksüz satış mağazası açılışında istenen belgeler güncellendi. Gümrük idaresi tarafından düzenlenen görgü raporunda bulunması gerekli hususlar sarih olarak belirtildi.

Yönetmelikle, isimsiz kredi kartlarıyla alışveriş yapılabilmesi imkanı sağlandı. Gemilere satış mağazalarından, Türk bayraklı gemilere satış yapılabilmesi için bu gemilerin yurt dışı seferde sayılan gemi olduğunun gümrük idaresinden teyit edilmesi şartı getirildi.

Gümrüksüz satış mağazası veya deposunun belirtilen faaliyet alanları dışında kullanıldığının tespitinin, mağaza ve depoların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına yol açan bir durum olduğu yönetmeliğe eklendi.

Diğer Yazılarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir