Giyilebilir teknolojinin risk ve tehditleri neler?

Giyilebilir teknolojinin risk ve tehditleri neler?

Teknoloji günlük hayatımızı derinden etkilemeye devam ederken giyilebilir ürünler de bu kervana katılmaya başladı. Tüketici davranışlarını dönüştürmeyi hedefleyen giyilebilir teknolojiler, saatler ve sanal gözlüklerle hayatımıza girmeye başladı. Günlük hayatta birçok kolaylığı da peşinden getiren giyilebilir teknolojiler faydalarının yanında bazı güvenlik açıklarıyla da risk teşkil ediyor.

Giyilebilir teknolojilerde veri koruma güvenliği

Veri koruma güvenliği ve gizlilik risklerini beraberinde getiren giyilebilir ürünlerin siber saldırılara karşı ne kadar güvenli olduğu son zamanlarda bilişim dünyasında konuşulan konular arasında. Akıllı saatlerle ilgili ortaya atılan ilk iddialardan biri kişisel bilgilerin ve sağlıkla ilgili her türlü kişisel verinin dijital pazarlama şirketlerine satılmasının yanında bu verilerin sigorta şirketlerine satılması ve sigorta oranlarını etkilemesi riski de bir diğer tehdit konusu.

Akıllı saatlerin lokasyon bazlı verilerinizi saklama ve paylaşma riskinin yanında iş hayatına özgü kayıtlı dosya ve verilerin paylaşım riski de bir diğer önemli husus. Giyilebilir teknolojik ürünlerin yeni bir teknoloji olmasından kaynaklı olarak bu tür riskleri barındırdığı bir gerçek. Kayıtlı dosya ve görsellerin üçüncü şahıslara paylaşılmasının yanında kötüye kullanılması gibi durumlar tüketiciler için giyilebilir teknolojilerin tehditlerinden sadece bazıları.

Siber saldırılar ve giyilebilir cihazlar

Giyilebilir ürünlerin bir başka risk boyutu da kötü amaçlı yazılımların bu tür cihazlara uyarlanabilme ihtimali ile cihazlara sızması ve veri çalma işlemini gerçekleştirmesi. Teknolojik gelişmelerin her dönem karşılaştığı risk ve tehdit unsurları giyilebilir teknolojik cihazlar için de söz konusu olmaya devam ediyor.

Bilgi ve ağ güvenlik açıklarını bularak bu tür cihazlara siber saldırı gerçekleştiren kötü niyetli kişiler de giyilebilir teknolojinin tehditlerinden. Potansiyel riskleri ve tehditleri ile giyilebilir ürünler güvenlik açıklarını tespit edecek ve güvenlik risk seviyelerini belirleyecek bilişim uzmanlarına ihtiyaç duyuyor.

Bilişim ekiplerinin giyilebilir cihazlar konusunda güvenlik çemberi sağlaması ve cihazların düzenli güvenlik kontrollerini gerçekleştirmesi olası saldırı, risk ve tehdit unsurlarının bertaraf edilmesine yardımcı olabilir. Risk unsurlarının belirlenmesi, risk taşıyan yapılara müdahale edilmesi ve riskin en kısa süre içerisinde pasifize edilmesi giyilebilir teknolojilerin önünü açmak için gerekli adımlar.

Diğer Yazılarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir