KOBİ’ler bulutu ne ölçüde kullanıyor?

KOBİ’ler bulutu ne ölçüde kullanıyor?

Bu teknolojiden faydalanıyor mu? KOBİ’lerin iş yapış süreçlerinde bulut ne derece etkin? DİA Yazılım Genel Koordinatörü Suha Onay yanıtladı. 

KOBİ bulut teknolojisi ile tanıştı mı, ne ölçüde kullanıyor? sorusuna “Hemen herkes bulutu kullanıyor” diye cevap veren Suha Onay, KOBİ’lerin günümüzde bu teknolojiyle çoktan tanışmış olduğunu kaydetti. 
 

KOBİ’lerin öncelikli ihtiyaçlarını işletmeleri için kullanabilecekleri bir web sitesi ve e-mail sistemi olarak tespit eden Onay, diğer ihtiyaçlarını da bazı dokümanları depolaması için bir depolama çözümü ihtiyacı, satışını, satın almasını, muhasebesini, saha yönetimini, sahada personel yönetimini takip edebilecek, e-ticaretini takip edebilecek bazı yazılım ihtiyaçları şeklinde sıraladı.

Yazılım ihtiyacının gelinen noktada ağırlıklı olarak bulut üzerinden sağlandığına dikkat çeken DİA Yazılım Genel Koordinatörü Suha Onay, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu kurumsal kaynak planlamalarını daha doğru biçimde yapabilmeleri, işletmelerindeki mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine geçiş yapabilmeleri için ERP çözümlerini bulut teknolojisi üzerinden kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Onay, “Biz DİA Yazılım olarak KOBİ’leri bulut teknolojisine taşımaya yönelik olarak muhasebe, stok gibi ihtiyaçlarını kısacası tüm ERP çözümlerini tamamen bulut üzerinden vermeyi amaçlıyoruz\” diye konuştu.

Diğer Yazılarımız